top of page

AFDRUK:

 

Camping Pyhrn-Priel

Gleinkerau 34

A - 4582 Spital am Pyhrn-Priel


Telefoon: +43 660 777 36 14


E-mail: info@camping-pyhrn-priel.at


Verantwoordelijk voor de inhoud:


Stefanie Erben

 

 

AUTEURSRECHTEN:

 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het verstrekken van inhoud en afbeeldingen van deze website op andere websites is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke toestemming van Stefanie Erben.

 

De informatie op deze website is naar beste weten samengesteld en met grote zorg op juistheid gecontroleerd.

 

Desondanks kunnen fouten in de inhoud en feitelijke inhoud niet volledig worden uitgesloten. Stefanie Erben aanvaardt geen enkele garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie. Alle informatie wordt verstrekt zonder garantie.

 

Dit geldt ook voor alle links naar andere URL's die op onze website worden vermeld.

 

 

PRIVACY:

 

Uw persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

 

Onderwerp van deze gegevensbeschermingsverklaring

 

Deze verklaring vat de principes samen van hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die ons bekend worden wanneer u de website en diensten van herbert-russer.de gebruikt.

 

Verzamelen en gebruiken

 

Stefanie Erben verzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van bepaalde aanbiedingen of diensten op onze website.

Wanneer u ons contactformulier invult, vragen wij u uw naam, e-mailadres, geslacht en woonplaats op te geven. Zodra we deze informatie hebben ontvangen, zullen we in ieder geval uw identiteit kennen.

 

Stefanie Erben verzamelt en bewaart ook automatisch informatie die uw browser naar ons verzendt in onze serverlogboeken. Dit betreft met name uw IP-adres en de pagina's die u hebt bezocht. Stefanie Erben verzamelt andere gegevens in de vorm van verbindingsinformatie die gewoonlijk wordt opgeslagen door webservers. Dit omvat de toegangsdatum en de gebruikte browsersoftware. Een verdere verwerking en evaluatie van deze gegevens vindt alleen in geanonimiseerde vorm plaats voor statistische doeleinden, voor foutdetectie en voor het bepalen van inbraakprocedures.

 

De verzamelde gegevens worden voor drie basisdoeleinden gebruikt:

  • Om u met uw toestemming op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen of nieuwe producten

  • Om onze inhoud af te stemmen op uw persoonlijke interesses

  • Om bestellingen voor aanbiedingen of diensten te verwerken

 

Doorgifte aan derden

 

Stefanie Erben geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden onder de volgende voorwaarden:

  • als u hebt ingestemd met de verzending

  • of als dit nodig is om de aanbiedingen of diensten waar je gebruik van wilt maken uit te kunnen voeren. In dit geval wordt u uiteraard door ons geïnformeerd.

 

Dit geldt niet voor dwingende wettelijke bepalingen of schendingen van gebruiksvoorwaarden:

  • als er een uitvoerbaar administratief of gerechtelijk bevel is

  • of voor zover dit nodig is om oneigenlijk gebruik van onze aanbiedingen of diensten, in het bijzonder een poging tot inbraak, te voorkomen

 

Voor zover wij daartoe wettelijk of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, geven wij uw gegevens door aan instanties die gerechtigd zijn om informatie te ontvangen.

 

Koekjes

We onthouden ons ervan om ze volledig te gebruiken.

 

Keuze

Als u instemt met een specifiek gebruik van uw gegevens, kan deze verklaring op elk moment worden ingetrokken. In het bijzonder bent u vrij om te kiezen of u op de hoogte wilt blijven van speciale aanbiedingen en nieuwe producten/diensten.

 

veiligheid

Stefanie Erben stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Uw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord om de vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen.

Voor sommige diensten gebruikt Stefanie Erben ook veilige SSL-coderingstechnologie voor de overdracht van gegevens.

 

Technische gegevensbescherming

Stefanie Erben houdt zijn servers technisch up-to-date. Ook de medewerkers en derden die betrokken zijn bij het technisch onderhoud van de systemen zijn tot geheimhouding verplicht.

 

recht op het verstrekken van informatie

Stefanie Erben verbindt zich ertoe informatie te verstrekken over uw persoonsgegevens. Om misbruik uit te sluiten wordt deze informatie alleen per post verstrekt.

 

Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Stefanie Erben behoudt zich het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming in de toekomst te wijzigen.

 

Heeft u suggesties of vragen, stuur dan een e-mail naar:

info (at) camping-pyhrn-priel.atAansprakelijkheid voor koppelingen:

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten van de gelinkte pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

DISCLAIMER:

 

1. Inhoud van het online aanbod

 

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. schuld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

 

2. Referenties en links

 

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk voor hem was om gebruik bij illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die binnen de eigen website van de auteur zijn geplaatst, evenals op bijdragen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waarvan de inhoud extern schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is als enige aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet de persoon die alleen verwijst naar de respectieve publicatie via links.

 

3. Auteursrecht en merkenrecht

 

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videofragmenten en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije grafieken, audio documenten, videosequenties en teksten .
Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat merken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken alleen maar omdat ze worden genoemd!


Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

 

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waaruit u bent doorverwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

 

bottom of page